Mixum Quicksupport

Om du får välja mellan att ladda hem eller köra applikationen välj KÖR. 
Om du inte får något val, starta applikationen efter att den har laddats hem och därefter invänta anslutningsbegäran.